Bhaktiyoga

© 2008 - 2014 Bhaktiyoga.nl.                                                                                                                                   Powerd by: Ayurveda & yoga Instituut te  Lutjewinkel

HET PAD VAN HET HART

Luisteren naar de Schriften

1. Shravana

Het bezingen van de faam dat van Dat het onderwerp is.

2. Kiertan

Dat in gedachten houden; letterlijk: herinnering.

3. Smarana

Het dienen van de voeten.

4. Paadasevan

Bhakti yoga is universele liefde, onvoorwaardelijke liefde zonder enkele voorwaarde.

Bhaktiyoga

BHAKTIYOGA

De ideeën van de Bhakti-yoga vertonen veel overeenkomsten met de christelijke lering van de naastenliefde. Met het woord liefde bedoelen we veelal twee dingen: allereerst is het een gevoel en wel het diepste gevoel dat we kennen en dat, ook in psychische zin, aan de basis van ons leven moet liggen, om als mens goed te kunnen functioneren. Wie als kind bijvoorbeeld niet de liefde ontvangt die het nodig heeft, heeft het op latere leeftijd vaak moeilijk. Dit kan tot in het extreme. Liefde als gevoel heeft telkens een begin en een eind.

Bhakti-yoga spoort aan tot de liefde voor het allerhoogste en het zoeken naar God: dit is een beginnen en voleindigen van de liefde.

Het pad van het hart
heet Bhakti Yoga.

Hart

De ‘moderne’ yoga is echter niet wat er in de Bhagavad-gita onder bhakti-yoga wordt verstaan.

Bhagavad-gita

Liefde voor God, voor de mens, voor jezelf.

Bhakti Liefde
Bhakti

Komen tot zelfrealisatie

Deze liefde is misschien de mooiste weg om te komen tot zelfrealisatie. Gaan we de weg bewust en worden we geleid door het onderscheid tussen 'ik' en 'niet-ik', dan leidt de weg ons door de rijkste brongebieden van ons bestaan.

Liefde van Bhaktiyoga

Maar de liefde van Bhakti yoga is een heel ander en bijzonder gevoel, omdat het zichzelf ontstijgt. De kunst van het liefhebben bestaat erin te komen van die eerste liefde, die we hopelijk allemaal kennen, tot de tweede, waarin geen spoor van dualiteit, van tweeheid meer valt te bekennen.

Binnen de Bhakti-yoga gaat het om het bevrijden van het "Ik" en het "Mijn".

Bevrijden

Het offeren van bloem enzovoort.

5. Archana

MEER INFORMATIE:

Hieronder vindt u verschillende web site's waar u informatie vindt over diverse Ayurvedische en yoga items.

Vereniging

6. Vandana

9. Aatmanivedana

8. Sakhya

BhaktiContact
Bhaktiyoga en Sanskriet

Het woord yoga is sanskriet en betekent verbinden met de Absolute Waarheid. In de Bhagavad-gita staat geschreven dat de Absolute Waarheid Krishna wordt genoemd, en dat het uiteindelijke doel van yoga is om de ziel door middel van Bhakti rechtstreeks in contact te brengen met Krishna, de Allerhoogste Ziel.

Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print

Volg ons:

7. Daasya

Het gevoel de dienaar van God te zijn.

God zien als een vriend.

Overgave.