Bhaktiyoga

© 2008 - 2014 Bhaktiyoga.nl.                                                                                                                                   Powerd by: Ayurveda & yoga Instituut te  Lutjewinkel

Bhakti yoga en Bhagavad-gita

Er zijn vele vormen van yoga, traditionele die al eeuwen lang worden beoefend maar tegenwoordig ook vormen die hiervan zijn afgeleid. Nu, in deze tijd, wordt yoga veelal gezien als de manier om gezond van lichaam en geest te blijven. Immers lichaam en geest of geest en lichaam beïnvloeden elkaar en daarbij is yoga de methode om beide in balans te brengen en te houden. De ‘moderne’ yoga is echter niet wat er in de Bhagavad-gita onder bhakti-yoga wordt verstaan. In de Gita verwijst het woord bhakti-yoga naar een eeuwenoude filosofie en methode van zelfrealisatie die al sinds onheuglijke tijden door miljoenen mensen wordt gepraktiseerd. Bhakti-yoga is een populair en een relatief kort pad, juist omdat het is gebaseerd op Liefde. Liefde voor God, voor de mens, voor jezelf. En aangezien liefde in de aard der mensen ligt, al dan wel of niet verborgen, is het een relatieve makkelijk, begrijpelijke en aanvaardbare weg. Binnen de Bhakti-yoga gaat het om het bevrijden van het "Ik" en het "Mijn", begrippen die wijzen op het persoonlijke terwijl Bhakti-yoga gericht is op het collectieve en het Universele. Medemenselijkheid, naastenliefde en mededogen zijn kernwoorden binnen deze weg. Het mag dan wel een relatief kort pad zijn, het is eveneens een moeilijk pad.


Eigenlijk is er maar één vorm van yoga, want het doel is altijd één en dat doel is de Zelfverwerkelijking of verlichting. Maar er zijn talrijke benaderingen, theorieën en inzichten wat andere vormen van yoga heeft gebracht. De reden van deze verscheidenheid is eenvoudig: de geest is beperkt en het kan slechts fragmenten van iets vatten. Onze geest kan maximaal vijf fragmenten tegelijk vatten, ons onderbewuste meer dan tweehonderdduizend. Onze oer kennis ligt in het onderbewuste opgeslagen, het geëvolueerde menselijke brein. Daar ligt ons netwerk van waarschuwen en onze ervaringen. De verbindingsweg zijn onze emoties, ofwel luisteren naar ons gevoel. Ons denken stelt ons onderbewustzijn in de gelegenheid te werken, een prima manier om te bepalen welke weg we willen gaan. Gebruik deze denk tijd goed. Mocht er een fout worden begaan wordt deze opgeslagen in het onderbewuste, welke ons beschermt voor herhaling.


De mens denkt (hoofd), voelt (hart) en handelt (handen). In ieder mens zal een van die drie aspecten domineren. Er zijn gevoelsmensen, denker en doeners. Er is een yoga waarin het denken wordt aangesproken, een yoga waarin er een beroep wordt gedaan op het hart en een yoga waarin de handeling centraal staat. Al deze facetten van een persoonlijkheid zullen op een evenwichtige manier moeten worden ontwikkeld, geen enkel facet mag worden verwaarloosd.


Als je het hebt over de praktische kant dan kun je natuurlijk zeggen dat er verscheidene vormen van yoga zijn. Er zijn namelijk talloze hindernissen die de Zelfverwerkelijking in de weg staan. Uiteindelijk kunnen al die hindernissen worden herleid tot één belangrijke hindernis, die evenwel vele aangezichten heeft. En die ene hindernis is je eigen geest.


Een mooi voorbeeld van een Bhakti Yogi was Gandhi. In onbewuste zin ook Martin-Luther-King en Nelson Mandela.


In de Bhakti yoga staat alles in het teken van de liefde voor het hogere, liefde die niet wordt beperkt door enig aards verlangen, men heeft alles lief en kent geen haat meer. Het is een algehele overgave waarbij al het karma wordt verbrand door universele liefde.

“En van alle yogi’s is hij die zich vol vertrouwen voortdurend in Mij bevindt, die altijd aan Mij denkt en Mij transcendentale liefdedienst bewijst, het innigst met Mij in yoga verbonden en de beste van allemaal. Dat is Mijn mening.” (Bhagavad-gita 6.47)


De Bhagavad-gita is op schrift gesteld in de vorm van een buitengewone dialoog tussen Krishna en Zijn leerling, de krijgsman Arjuna. Omdat Arjuna in de war is omtrent zijn identiteit en het doel van zijn leven, wendt hij zich tot Krishna, die hem aanraadt om het pad van Bhakti-yoga te volgen. De essentie van Bhakti-yoga is liefdevolle overgave. De Bhagavad gita schrijft: "Hij mag geen enkel schepsel haten, maar vriendelijk en meevoelend zijn tegenover iedereen. Hij moet altijd vergevensgezind zijn, tevreden en beheerst, want anders kan hij zich niet werkelijk aan God wijden. Zijn medemensen mag hij nimmer leed aandoen en wanneer hij zelf leed ondervindt, moet hem dat onverschillig laten, want hij mag zich niet langer laten beroeren door vreugde of verdriet, door geluk of ongeluk, door eerbewijzen of beledigingen, door hitte of koude. Hij mag geen afgunst of ijdelheid gevoelen en geen hoop of vrees koesteren ten aanzien van het resultaat van zijn juiste handelingen. Hij moet zichzelf in bedwang houden en aan niets gehecht zijn. Zijn tehuis moet zich overal en nergens bevinden. Steeds moet hij op alles voorbereid zijn, terwijl zijn verstand, zijn geest en zijn hart vervuld blijven van Goddelijke liefde." De levensbeschouwing volgens Bhakti-yoga berust op het principe dat God de Vedische kennis heeft geopenbaard om de menselijke maatschappij te besturen, met liefde voor God als uiteindelijk doel. De Veda's kunnen onze kijk op de wereld veranderen en de wereld laten zien vanuit het perspectief van de hoogste waarheid.


Bhakti Yoga wordt gezien als de wetenschap der zelfrealisatie, is om de ziel door middel van Bhakti rechtstreeks in contact te brengen met Krishna, de Allerhoogste Ziel.


Bhakti is liefde tot God. Het is liefde uit liefde voor de liefde.


Bhakti is de grootste kracht op aarde. Ze ontspringt aan een rein hart.


Bhakti Yoga is de yoga van de overgave of devotie. Deze yoga streeft naar een totale onbaatzuchtigheid en tracht alle begeerten te overwinnen.


Para Bhakti (Para is hoogste) en Gnyaana (Kennis) zijn één. Bhakti versmelt ten slotte in wijsheid. Ze zijn een eenheid.


Bhakti groeit zoals een boom of een bloem in een tuin. Cultiveer Bhakti in de tuin van je hart.


Bhakti-yoga is de yoga van de devote liefde: de liefde tot God en de liefde tot de mens. Hiermee lijkt Bhakti-yoga het meest op de Christelijke Naastenliefde.


Dharma, het wiel, staat eigenlijk voor de werkelijke functie of eigenschap van iets. Datgene dat onlosmakelijk met iets is verbonden. Als voorbeeld: het dharma van steen is dat het hard is, het dharma van water dat het nat is en het dharma van vuur is dat het heet is. Het Dharma van de individuele ziel is Bhakti – een liefdevolle verbintenis met de Allerhoogste. Die verbintenis vindt plaats door Hem met liefde te dienen. De ziel kan pas gelukkig zijn wanneer je haar hetgene geeft waardoor ze gelukkig wordt, namelijk haar liefdevolle verbintenis met de Allerhoogste. De natuur van de ziel is geestelijk (transcendentaal), niets in deze wereld kan haar vervulling schenken, ze is als een vis op het droge.

BHAKTIYOGA

De levensbeschouwing volgens Bhakti-yoga berust op het principe dat God de Vedische kennis heeft geopenbaard om de menselijke maatschappij te besturen, met liefde voor God als uiteindelijk doel. De Veda's kunnen onze kijk op de wereld veranderen en de wereld laten zien vanuit het perspectief van de hoogste waarheid.


Levensbeschouwing

Een mooi voorbeeld van een Bhakti Yogi was Gandhi. In onbewuste zin ook Martin-Luther-King en Nelson Mandela.

Gandhi
Contact

BHAKTIYOGA

Liefde tot God. Het is liefde uit liefde voor de liefde.

Bhaktiyoga is:

De grootste kracht op aarde. Ze ontspringt aan een rein hart.

Bhaktiyoga is:

Para Bhakti (Para is hoogste) en Gnyaana (Kennis) zijn één.

Bhaktiyoga is:

Bhakti groeit zoals een boom of een bloem in een tuin. Cultiveer Bhakti in de tuin van je hart.

Bhaktiyoga is:

Dharma, het wiel, staat eigenlijk voor de werkelijke functie of eigenschap van iets.

Als voorbeeld: het dharma van steen is dat het hard is, het dharma van water dat het nat is en het dharma van vuur is dat het heet is.

Dharma, het wiel

Bhakti Yoga is de yoga van de overgave of devotie. Deze yoga streeft naar een totale onbaatzuchtigheid en tracht alle begeerten te overwinnen. .

Overgave

Bhakti-yoga is de yoga van de devote liefde: de liefde tot God en de liefde tot de mens. Hiermee lijkt Bhakti-yoga het meest op de Christelijke Naastenliefde.

Liefde

Bhakti Yoga wordt gezien als de wetenschap der zelfrealisatie, is om de ziel door middel van Bhakti rechtstreeks in contact te brengen met Krishna, de Allerhoogste Ziel.

Allerhoogste Ziel